• 1
  • 2
  • 3

Welkom bij IV Coaching

IV Coaching is een bedrijf dat zich in de loop der jaren heeft gespecialiceerd
in de groep alleenstaanden en allochtonen.Door de ontwikkelingen die gemeenten van de overheid moeten invoeren
en de belastingen die worden opgelegd, maken veel huishoudens moeilijke tijden door.

Ook voor allochtonen kan het Nederlandse leven wennen zijn. Het omgaan met geld blijkt een leerproces te zijn.

Mocht u tot een van deze groepen behoren is IVCoaching er voor u om, samen met u, naar de problemen waar u tegen aanloopt te kijken en de oplossing te zoeken.

Kijk verder op deze website om te zien via welke weg wij u van dienst kunnen zijn.